K U N S T B E S C H O U W E N

leerwijzer kunstbeschouwen inleiding voorstelling vormgeving functie tijdplaats inhoud

In het schema hieronder staan alle belangrijke onderdelen waarover je informatie kunt verzamelen om een kunstwerk beter te leren begrijpen: De voorstelling, de vormgeving, de relatie tussen de kunstenaar, functie en opdrachtgever, de tijd en plaats en de inhoud.

Inleiding

             Concreet /Figuratief                          Voorstelling                        Non - figuratief / Abstract    

Objectiveren

Stileren

Schematiseren

Abstraheren

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4

Vormgeving
Beeldende Middelen
Beeldaspecten / Materiaal Technieken Gereedschap / Hanteringswijze

Kunstenaar / Functie / Opdrachtgever

Tijd / Plaats

Inhoud